Slevy na kurzy

Nově od 20. 01. 2016
1,      V případě opakování stejného kurzu, který byl již v minulosti absolvován 15 % sleva.

Pokud se přihlásíte na více kurzů  získáte následující množstevní slevy:
První kurz plná cena
2,      2. 3. 4. kurz v pořadí dostanete slevu 10%
3,       4. a 5. kurz v pořadí dostanete slevu 15% 

 Kurz R0 není do těchto slev započítáván.

4,    Skupinová  sleva - pokud na stejný kurz ve stejném termínu přijdou nejméně tři - členové rodiny nebo  přátelé  - všichni dostávají 10 % slevu.

5,    Pro studenty  studenty sleva 10 %  -  nutno doložit indexem - stačí naskenovat.

6,    Pro držitele   SENIOR PASUSleva 10 %  Opět nutno doložit.

7,    R0 Sleva 50% na R0 pokud se přihlásíte na následný kurz R1.

8,     Pro invalidní důchdce je sleva 15%

9.     Pokud se přihlásíta na celou  trv. ŘEZBÁŘSKOU ŠKOLU (sérii kurzů R1 až R6)  získáte slevu 15%

Při kumulaci více slev platí maximální hranice 15 % (nevztahuje se pro absolventy R0)

Tyto slevy jsou platné od  16.1.2016.  Pokud jste již kurzovné  uhradili, ale kurz ještě neabsolvovali, platí pro vás také výše uvedené slevy. Budou však uplatněny z rozdílu cen kurzů  barterovou  formou  - řezbářskými nástroji. 
Toto se týká slev opakovaných kurzů, skupinové slevy, slevy pro studenty a seniory.  

Netýká se však  R2 a R3  objednaných pořed 16. 1. 2016 koncipovaných jako pokračovací kurzy R1 Základy řezbářství. Zde byla sleva 200 Kč již zahrnuta v ceně kurzovného.Další informace na tel. čísle:   732 882 932.