Eventy a firemní akce

Mimo organizaci  pravidelných řezbářských kurzů pořádáme další  akce pro veřejnost.  
Za všechny bych se alespoň zmínil o některých například:

akce pro Ministerstvo obrany v Praze,  Sotio a.s. v Praze,   Akademik sport centrum, Univerzity Palackého v Olomouci,  Credo o.p.s. Olomouc atd.

Akce pro firmy:
na víkendových firemních akcích zajistíme tvůrčí programy rukodělné tvořivosti a tvůrčí dílny. Tyto programy jsou určeny předně jako relaxační kreativní aktivity pro pracovníky s anonymní výpočetní technikou.  Pracovníky kanceláří, obchodu  a laboratoří,  kteří jsou pouze jednostranně zatíženi.  
 

Například:     

        vytvoření týmových symbolů,nebo erbů týmů  
        společné programy, vytvoření skupinového totemu
        individuální programy pro zájemce řezbářských dovedností
        programy různých stupňů obtížnosti pro děti
        programy různých stupňů obtížnosti pro celé rodiny
        Zajistíme veškerý servis  od materiálů, pomůcek, nástrojů, barev a dalšího materiálu
        Programy jsou zajišťovány odbornými lektory s mnoholetou praxí.


Programy tvůrčích dílen na jednodenních, nebo odpoledních  akcích
        tvoření  s keramickou hlínou
        tvoření ze dřeva s dlátkem a nožíkem  


Programy tvůrčích dílen na týdenních pobytech pro rodiny s dětmi.  
        tvoření  s keramickou hlínou
        tvoření ze dřeva s dlátkem a nožíkem  


Individuální kurzy
jsou určené:
        pro ty kteří dají přednost individuální  práce  před prací ve skupině.
        naučení konkrétního pracovního postupu -  
        například: v minulosti  barokní nožky pro čalounickou firmu a nábytkářskou firmu
        pro výuku pedagogických pracovníků
        programy na akcích pro děti a mládež
        dětské dny a tvořivé dílny    
        firemní akce pro dospělé i celé rodiny.

Tvůrčí  eventy  team building
Dřevěné erby týmových skupin.
cena 6000,00
výstavbu 1 až 10 ti pracovišť pro kreativní dílnu. Event je možno koncipovat jak pro dospělé tak pro děti. 

Cena zahrnuje - Technické  pomůcky pro zajištění projektu kreativní dílny. Materiál, zapůjčení nástrojů a dalších pomůcek ,vše pod vedením zkušeného lektora s bohatou praxi. Součástí ceny je i pojištění.  Předpokládaná doba 3-4 hodiny s přípravou do 6 hodin. Cena  nezahrnuje dopravu na vámi určenou lokalitu.


Fyzická náročnost:                2 - 3 mírně až středně náročné
Počet skupin:                        2 - 10 samostatných tvůrčích pracovišť
Časová náročnost:                30  - 60 min./skupina
Možnost provedení:              outdoor i indoor
Vhodnost:                                od 10 let do 70 roků
 


Dřevěný totem firmy složený z týmových symbolů skupin.
cena 6000,00


 Event je možno koncipovat jak pro dospělé, tak pro děti.


Cena zahrnuje - Technické  pomůcky pro zajištění projektu kreativní dílny. Materiál, zapůjčení nástrojů a dalších pomůcek ,vše pod vedením zkušeného lektora s bohatou praxi. Součástí ceny je i pojištění.  Předpokládaná doba 3-4 hodiny s přípravou do 6 hodin. Cena  nezahrnuje dopravu na vámi určenou lokalitu.

Fyzická náročnost:            2 - 3 mírně až středně náročné
Počet skupin:                     2 - 10 samostatných tvůrčích pracovišť
Časová náročnost:           30  - 60 min./skupina
Možnost provedení:          outdoor i indoor
Vhodnost:                          od 10 let do 70 roků