Řezbářský kurz R6 - Busta a výrazy tváře

Kurz řezbářství R6:  Busta a výrazy tváře

Termín:         viz. ROZPIS KURZŮ ŘEZBÁŘSTVÍ - záhlaví www stránek

Téma kurzu:         Zhotovení busty hlavy v životní velikosti

Cíl kurzu:         Během kurzu zhotovíme  realistickou  sochu lidské hlavy tzv. poprsí.  I přestože část účastníků bude dělat hlavu v reálné velikosti zcela po prvé, na  konci kurzu bude mít každý svoje dílo.  Základní téma bude společně dané, ale každý je pojme podle své vlastní tvořivosti.  Budou demonstrovány  i výrazy mimiky tváře v průběhu lidských emocí.

Místo konání:          Atelier Eschler v Dolanech u Olomouce  za areálem zem družstva cca 2 - 3 km od okraje Olomouce směrem na Šternberk.    GPS: 49°39'18.201"N |   17°19'21.96"E

Vhodné pro:           Lidská hlava  je asi nejobtížnější mu kurzu  proto je vhodná pro absolventy předně pro absolventy předchozích kurzů. R1,  R2,  R3,  R4 a R5.  Zejména R4 a R5. Toto však není podmínkou.   Účastník by však měl být mírně pokročilý nebo pokročilý. Předpokládaná dovednost základní práce s dláty a jejich broušení atd.
 
Maximální počet:         10 účastníků

Lektory kurzů jsou:  Mgr. Petr Eschler   https://petr-eschler.webnode.cz/ 
                                               Romana Krestýnová  https://www.drevorezby.com/

Délka kurzu:    
Dva dny:         Kurz začíná v sobotu v 9 hodin a končí v neděli v 17 hodin.
 Celkem 18 vyučovacích hodin. Každý blok začíná teorií, na kterou navazuje praktická činnost Teorie  je postupně rozložena do celého kurzu.  

Obsah  kurzu:          Celý kurz je rozdělen na několik samostatných bloků:

Průběh kurzu:
Celý kurz je rozdělen na dopolední a odpolední bloky. Každý blok je věnován určité části práce, nebo další technice. Vždy začínáme základní úvodní informací s praktickou ukázkou. Následuje vlastní práce. Podle potřeby je každý postup rozdělen ještě na další fáze.

1, Zahájení kurzu:  Seznámení účastníků a společná dohoda na  programu kurzu.
2, Pravidla bezpečnosti:      Použití ochranných pomůcek -  pracovní brýle, neprůřezné rukavice, tepenní chrániče atd. Jak držet dláto a kdy je nebezpečné. Způsoby bezpečného upevňování materiálu.

3, Současné  sochařství a řezbářství:     Pár slov o realistickém sochařství. Výrazy tváře v jednotlivých kulturních etapách. Od antiky do současnosti.

4, Něco z anatomie:     Základní anatomické pravidla a poměry vzdáleností detailů tváře. Proměnné délky v průběhu dospívání a v průběhu stáří.    Rozdíl mezi mužskou a ženskou tváří.  Mimika a emoce tváře.
5, Zásady návrhu sochy:        Na co brát zřetel při návrhu  sochy.  Přídavek na výchozím  materiálu oproti skutečné soše.  Jak eliminovat pnutí a praskání sochy.  Práce se suchým a mokrým dřevem.  Změny poměrů a vzdáleností vlivem sesychání. Rozkreslení základního tvaru na kruhovém a hranatém materiálu.  Přenášení modelu na vlastní sochu. Zvětšování a zmenšování  sochy.  Práce podle fotografie a živého modelu.
6,  Přenášení pohledů na dřevěný kvádr:    Volba vhodného umístění a zakreslení na dřevo - Frontální  (čelní) pohled a profilový pohled. Kružidla a přenášení velikosti. Zmenšování, nebo zvětšování oproti  předloze atd.
7, Práce s elektrickou pilou:     Odřezání  přebytečného materiálu řetězovou, nebo čepovací pilou. Podle dohody odřeže lektor, nebo účastník kurzu sám.
8, Základní  tvar hlavy:     Každý postup bude nejprve předveden lektorem.  Budeme postupovat z jedné strany a postupně  kvádr dřeva otáčet o 90° kolem dokola až dostaneme vhodný základní tvar.   Zopakování všech forem řezání dlátem.  Řez rovný, houpavý, do úvrati, rotační kývavý, opačný atd.  Pozvolně přecházíme k jemnějším detailům hlavy.  K dispozici bude hotová socha a možnost porovnání s reálnou tváří  živého modelu.  Budete mít možnost konfrontace s hotovou soškou. Zatím ještě neděláme detailní kresbu.
9, Kresebný detail hlavy:     Po vytvoření základního tvaru hlavy  pracujeme na dílčích detailech. Rozvrhneme si poměry tváře  a postupně přecházíme k detailu. 
Lektor předvede vyřezání dílčích částí tváře. Až mají všichni hotovo přecházíme na další fázi a posléze detaily. Osová linie a poměry vzdáleností a tvarů. Začínáme okem, následuje nos a ústa a dokončení celého tvaru hlavy. Celek  končíme rámcovou dřevořezbou vlasů.

10,  Krk a šíje:  Po dokončení tvaru hlavy pozvolně přecházíme na krk . Zaměříme se na často opomíjený detail krku.  Postraní šlachy krku, tzv. ohryzek a jamku pod ním. Budeme se věnovat také klíčním kostem a jejich ohraničení. Na krk bude navazovat jen dílčí, jednoduchá část oděvu.

11,  Závěrečné zhotovení vlasů:    Zde ponecháme volný prostor každému autoru. Budou předvedeny různé způsoby zhotovení vlasů a kadeří.

12,  Závěrečná povrchová úprava a adjustace:      Broušení detailu tváře. Zde bude kladen důraz na vybroušení pokožky tváře. Ostatní část sochy zůstane v struktuře po řezbářských dlátech. Závěrečná povrchová úprava Bezbarvé, nebo pigmentované vosky a celková adjustace hotového díla.
Tato fáze bývá většinou  u dvojdenního kurzu vysvětlena pouze teoreticky pro nedostatek času.

Každý účastník si odveze svoji víceméně hotovou sošku.