Víkendová řezbářská škola

Víkendová řezbářská škola
Jedná se o cyklus šesti víkendů v průběhu jednoho roku. Je doporučené aby následovaly po pořadí sobě s postupně zvyšující se obtížností  R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7. To však není podmínkou.  Je zde možnost výběru mezi několika termíny, případně další v následném roce.

Na fotografiích z jednotlivých kurzů je patrno jakým vývojem lidé procházejí.  Velmi často přicházejí na R1 a ještě nedrželi dláto v ruce. Na konci cyklu těchto kurzů jsou to již práce na velmi vysoké úrovni. Jak mnohdy často slyšíme "Na začátku jsem si nemyslel, že to dokážu a ono je to už na světě."   

Přihlášku můžete vyplnit přímo na stránkách nebo stáhnout zde:           Přihláška na kurz formulář 2017.pdf (506869)

 O kurzech ve zkratce 

R0 Ochutnávka.
Tento kurz je určen pro ty kteří si nejsou jisti že řezbářství je to co by je opravdu zajímalo. Dostanou dlátka a nožíky a mohou si vyzkoušet  práci se dřevem. Sleva 50% na pokračovací kurz R1.

R1  Základy řezbářství -  obecný modul                                                     Tento úvodní kurz je asi ze všech nejdůležitější. Začínáme kapkou historie řezbářství. Dozvíte se vše o dlátech a nožích, jejich broušení a skladování. Druhy a způsoby řezu. Začínáme od nejjednoduššího -  práce s jedním nožíkem na plochém reliéfu přes tři dlátka na misce. Kurz končíme asi 6 - 8 dlátky na vytvoření lžíce s reliéfem.

R2  Reliéf -  rozšiřující modul základů R1
Pokračovací kurz R1. Je určen předně pro absolventy R1 případně jiných kurzů. Začínáme teorií o dřevě druhy dřevin, jejich vlastnostech. Skladování dlouhodobé a krátkodobé. Eliminace vad.  O atelieru, broušení a povrchové úpravy a adjustace. První zhotovíme  písmo - negativní a pozitivní, hranaté a oblé. Následně vegetativní motiv na plochém reliéfu. Každý pracovní postup je napřed předveden.

R3 Zrcadlo
Je rozvinutím dovednosti z R2 v dřevořezbě reliéfu. Je určen předně pro absolventy R2 případně R1 nebo kurzů sochy R4, R5, R6. Pokud máte již zkušenosti absolvování kurzů není podmínkou. Podle předlohy zhotovíme rám zrcadla o velikosti asi 30 x 40 cm.  Jedná se o náročnější formu reliéfu než R2. Pracujeme s vegetativním motivem. Několik variant květů.

R4 gotická socha
Je to další vyšší stupeň figurativní dřevořezby mužské postavy. Je určen předně pro absolventy R2, R3, nebo R1 a R5. Absolvování však není podmínkou. Socha je to obtížnější forma pro pohledy ve 3D.  Na díle pracujeme ze všech stran. Jednotlivé kroky jsou opět předvedeny lektorem. Motivem je gotická socha z poloviny 14 století. Podle gotického kanonu je hlava větší než anatomické poměry k tělu. 

R5  socha ženské postavy
Kurz je určen předně pro absolventy R4. případně R1, R2, R3 nebo R6. Absolvování těchto kurzů není zásadní podmínkou. Je to opět vyšší stupeň prostorové plastiky. Jedná se ženskou postavu ve večerních šatech výška asi 45 cm v reálných poměrech postavy. Tento kurz je opět mírně náročnější než R4 gotická socha.  Na závěr končíme jemnou drapérií.

R6 Busta a výrazy tváře
Je to v současnosti nesložitější kurz z naší nabídky. Je určen předně pro absolventy R5, případně všech dalších. R2, R3, R4, R5. Případně další zájemce. Jsou zde vhodní určité zkušenosti s dřevořezbou postavy. Bude zde možnost srovnání a konfrontace se již hotovou sochou a živým modele.

R7 Loutka pro radost

Tento kurz byl vytvořen dodatečně. Je tedy v naší škole nový. Není zanedbatelné, že o tento kurz je velký zájem.  Loutka je složená s mnoha dílů.  Aby nám mohla fungovat, je notné respektovat některá pravidla.  Pokusíme se o obnovu tradičního českého loutkářského řemesla. Vždyť před devadesáti lety bylo u nás asi 2600 loutkářských souborů. V současné době jich existuje méně než 2%.