R7 Loutka pro radost

Přihláška na kurz:      Přihlášku majdete zde:
Termín kurzu:               naleznete rozpis řezbářských kurzů zde: 
Řezbářský kurz R7 -  Loutka pro radost

Termín:             Tento kurz bude časově náročnější než ostatní kurzy. Proto bude nutno počítat  se dvěma víkendy.  

 

I. víkend.  Řezbářské práce na vytvoření loutky, Broušení a
II. víkend.   Vrtání a sesazení jednotlivých dílců. Kompletace osazení táhel lanek a vahadel. Závěrečná barevná polychromie.       viz. ROZPIS KURZŮ ŘEZBÁŘSTVÍ
Téma kurzu:        figura loutky Marionety.  Výška cca 35 - 40cm.  Něco můžete vidět na fotografiích.   a
Cíl kurzu:            Dřevořezba figury loutky  v  3D proporcích.  Zhotovení figury loutky podle předlohy. Základní téma bude společně dané, ale každý je pojme podle své vlastní tvořivosti.
Místo konání:          Atelier Eschler v Dolanech u Olomouce  za areálem Hanácké  zemědělské a.s.  Cca 2 - 3 km od okraje Olomouce směrem na Šternberk.   GPS: 49°39'18.201"N |   17°19'21.96"E
Vhodné pro:          absolventy R1, R2,  případně ostatní R3, R5, R6  nebo  mírně pokročilé a středně pokročilé. Absolvování těchto kurzů však není podmínkou. Předpokládaná dovednost základní práce s dláty a jejich broušení atd. Nevhodné pro úplné začátečníky.
Kurz je obtížnější z hlediska zvládnutí prostorového vnímání, proto je pomoc lektora důležitá.

Maximální počet:         10 účastníků
Lektoři kurzu:   Petr Eschler   https://petr-eschler.webnode.cz/ 
                           Jaroslav Koděra  https://jaroslavkodera.vyrobce.cz/
Délka kurzu:    
Dvav výkendy - 2 x Dva dny:           Kurz začíná v sobotu v 9 hodin a končí v neděli v 17 hodin odpoledne. Celkem 18 vyučovacích hodin  - teorie i praxe. Každý blok začíná teorií, na kterou navazuje praktická činnost. Teorie  je postupně rozložena do celého kurzu. 
 
Náplň kurzu:          Celý kurz je rozdělen na několik samostatných bloků:
Průběh kurzu:    Celý kurz je rozdělen na dopolední a odpolední bloky.
1, Úvodní seznámení:   s účastníky kurzu a programem kurzu.  Kdo bude chtít se představí a řekne pár slov o sobě.  Zkušenosti s řezbářstvím.  
2, Pravidla bezpečnosti:  Základní vstupní školení bezpečnosti a P.O.
3, Trochu  z historie.  Pár informací o historii loutkářství v Evropě . Vývoj loutek od středověku po dnešek. Něco teorie z anatomie - poměru hlavy k postavě a pažím atd.
4, Figura:
Vlastní řezbářská práce je rozdělena do několika etap. Každá část je věnována určité části práce nebo další technice. Vždy začínáme základní úvodní informací s praktickou ukázkou. Následuje práce na figuře. Podle potřeby je každý postup rozdělen ještě na další fáze.
Každý z účastníků bude mít připraveno několik kusů materiálu za kterých bude postupně zhotovena loutka .  Samostatné části loutky:   hlava, trup těla, 2x horní  část paže 2x dolníčást paže, nohy, spojovací materiál, provázky, kolíky, drát, vahadlo, atd.
a,  Přenášení pohledů na dřevěné dílce: Volba vhodného umístění a zakreslení na dřevo - frontální  (čelní) pohled a profilový pohled.  Použití kružidla a přenášení velikosti. Zmenšování, nebo zvětšování oproti  předloze atd. Eliminace vad dřeva.
c, Základní  tvary jednotlivých částí figury. Každý postup bude nejprve předveden lektorem.  Budeme postupovat  z jedné strany a postupně  kvádr dřeva otáčet o 90° a opět řezat  správný  tvar.  Zopakování všech forem řezání dlátem. Pozvolně přecházíme k jemnějším detailům postavy.  Možnost porovnávání a proměřování  s hotovou soškou.
d, Spojování a sesazování jednotlivých pohyblivých dílců loutky. Broušení a zajištění plné pohyblivosti
e, Spojení jednotlivých dílců figury, Sesazení a zalepení pohybových dílců loutky.  Sesazení dílců do jednoho celku, Osazování lanek a středové vodící tyčky. Osazení vahadla.
f, Závěrečná povrchová úprava a adjustace:
Závěrečná povrchová úprava - moření a polychromie. Mořidla s pozitivním efektem. Kdy použít oleje, kdy vosky. Prostředky zvýrazňující nebo potlačující kresbu a vady dřeva (zamodrání).   Pigmentované vosky a celková adjustace hotového díla.
Tato fáze bude pro nedostatek času vysvětlena pouze teoreticky u dvoudenního kurzu.
Každý účastník si odveze svoji víceméně hotovou loutku.