R7 Loutka pro radost

Přihláška na kurz:      Přihlášku majdete zde:
Termín kurzu:               naleznete rozpis řezbářských kurzů zde: 
Řezbářský kurz R7 -  Loutka pro radost

 

Termín:    řezbářské kurzy  loutka         Tento kurz bude časově náročnější než ostatní kurzy. Proto bude nutno počítat  se dvěma víkendy.  
I. víkend.  Řezbářské práce na vytvoření loutky,
 viz. ROZPIS KURZŮ ŘEZBÁŘSTVÍ

 

Téma kurzu:        figura loutky Marionety.  Výška cca 35 - 40cm.  Něco můžete vidět na fotografiích.   a
Cíl kurzu:            Dřevořezba figury loutky  v  3D proporcích.  Zhotovení figury loutky podle předlohy. Základní téma bude společně dané, ale každý je pojme podle své vlastní tvořivosti.
Místo konání:          Atelier Eschler v Dolanech u Olomouce  za areálem Hanácké  zemědělské a.s.  Cc

a 2 - 3 km od okraje Olomouce směrem na Šternberk.   GPS: 49°39'18.201"N |  17°19'21.96"E
Vhodné pro:          absolventy R1, R2,  případně ostatní R3, R5, R6  nebo  mírně pokročilé a středně pokročilé. Absolvování těchto kurzů však není podmínkou. Předpokládaná dovednost základní práce s dláty a jejich broušení atd. Nevhodné pro úplné začátečníky.
Kurz je obtížnější z hlediska zvládnutí prostorového vnímání, proto je pomoc lektora důležitá.

Maximální počet:         10 účastníků
Lektoři kurzu:   Petr Eschler   https://petr-eschler.webnode.cz/ 
                           Jaroslav Koděra  https://jaroslavkodera.vyrobce.cz/
Délka kurzu:                Kurz začíná v sobotu v 9 hodin a končí v neděli v 17 hodin odpoledne. Celkem 18 vyučovacích hodin  - teorie i praxe. Každý blok začíná teorií, na kterou navazuje praktická činnost. Teorie  je postupně rozložena do celého kurzu. 
 
Náplň kurzu:          Celý kurz je rozdělen na několik samostatných bloků:
Průběh kurzu:    Celý kurz je rozdělen na dopolední a odpolední bloky.
1, Úvodní seznámení:   s účastníky kurzu a programem kurzu.  Kdo bude chtít se představí a řekne pár slov o sobě.  Zkušenosti s řezbářstvím.  
2, Pravidla bezpečnosti:  Základní vstupní školení bezpečnosti a P.O.
3, Trochu  z historie.  Pár informací o historii loutkářství v Evropě . Vývoj loutek od středověku po dnešek. Něco teorie z anatomie - poměru hlavy k postavě a pažím atd.
4, Figura:
Vlastní řezbářská práce je rozdělena do několika etap. Každá část je věnována určité části práce nebo další technice. Vždy začínáme základní úvodní informací s praktickou ukázkou. Následuje práce na figuře. Podle potřeby je každý postup rozdělen ještě na další fáze.
Každý z účastníků bude mít připraveno několik kusů materiálu za kterých bude postupně zhotovena loutka .  Samostatné části loutky:   hlava, trup těla, 2x horní  část paže 2x dolníčást paže, nohy, spojovací materiál, provázky, kolíky, drát, vahadlo, atd.
a,    Přenášení pohledů na dřevěné dílce: Volba vhodného umístění a zakreslení na dřevo - frontální  (čelní) pohled a profilový pohled.  Použití kružidla a přenášení velikosti. Zmenšování, nebo zvětšování oproti  předloze atd. Eliminace vad dřeva.
 
c, Základní  tvary jednotlivých částí figury. Každý postup bude nejprve předveden lektorem.  Budeme postupovat  z jedné strany a postupně  kvádr dřeva otáčet o 90° a opět řezat  správný  tvar.  Zopakování všech forem řezání dlátem. Pozvolně přecházíme k jemnějším detailům postavy.  Možnost porovnávání a proměřování  s hotovou soškou.
 
d, Spojování a sesazování jednotlivých pohyblivých dílců loutky. Broušení a zajištění plné pohyblivosti
 
e, Spojení jednotlivých dílců figury, Sesazení a zalepení pohybových dílců loutky.  Sesazení dílců do jednoho celku, Osazování lanek a středové vodící tyčky. Osazení vahadla.
 
f, Závěrečná povrchová úprava a adjustace:
Závěrečná povrchová úprava - moření a polychromie. Mořidla s pozitivním efektem. Kdy použít oleje, kdy vosky. Prostředky zvýrazňující nebo potlačující kresbu a vady dřeva (zamodrání).   Pigmentované vosky a celková adjustace hotového díla.
Tato fáze bude pro nedostatek času vysvětlena pouze teoreticky u dvoudenního kurzu.
Každý účastník si odveze svoji víceméně hotovou loutku.