R5 - FIGURÁLNÍ PLASTIKA

Kurz řezbářství R5 :    SOCHA  - ŽENSKÁ POSTAVA

Termín:                 viz. ROZPIS KURZŮ ŘEZBÁŘSTVÍ

Téma kurzu:         Figurální socha ženské postava v dlouhých šatech se zachováním anatomických poměrů. 

Cíl kurzu:            Během kurzu zhotovíme figurální sochu. I přestože číst účastníků bude sochu dělat zcela poprvé, na  konci kurzu bude mít každý svoje dílo.  Základní téma bude společně dané, ale každý je pojme podle své vlastní tvořivosti.

Místo konání:    Atelier Eschler v Dolanech u Olomouce  za areálem zem družstva cca 2 - 3 km od okraje Olomouce směrem na Šternberk.    GPS: 49°39'18.201"N |   17°19'21.96"E

Vhodné pro:        Realistická ženská postava patří k jednomu z nejobtížnějších kurzů, proto je vhodná předně pro absolventy  předchozích kurzů. R1,  R2,  R3,  R4. Toto však není podmínkou.   Účastník by však měl být mírně pokročilý, nebo pokročilý. Předpokládaná dovednost základní práce s dláty a jejich broušení atd.

Maximální počet:           10 účastníků

Lektoři kurzů jsou: Mgr. Petr Eschler   https://petr-eschler.webnode.cz/                                 Romana Krestýnová  https://www.drevorezby.com/

Délka kurzu:    

Dva dny:         Kurz začíná v sobotu v 9 hodin a končí v neděli v 17 hodin.

 Celkem 18 vyučovacích hodin 1/3teorie + 2/3 praxe. Každý blok začíná teorií, na kterou navazuje praktická činnost Teorie  je postupně rozložena do celého kurzu. 

Tři dny:            Kurz začíná v pátek v 15 hodin do 19,30. Další dny od 9,00 a končí v neděli v 17 hodin. Celkem 24 vyučovacích hodin.  Každý blok začíná teorií, na kterou navazuje praktická činnost. Teorie  je postupně rozložena do celého kurzu.

Průběh kurzu:

Celý kurz je rozdělen na dopolední a odpolední bloky. Každý blok je věnován určité části práce, nebo další technice. Vždy začínáme základní úvodní informací s praktickou ukázkou. Následuje práce na reliéfu. Podle potřeby je každý postup rozdělen ještě na další fáze.

1,  Úvod:          Seznámení s účastníky kurzu.  Dohoda o programu kurzu. 

2,  Pravidla bezpečnosti:  Použití ochranných pomůcek -  pracovní brýle, neprůřezné rukavice, tepenní chrániče atd. Jak držet dláto a kdy je nebezpečné. Způsoby bezpečného upevňování materiálu.

3, Současné  sochařství a řezbářství:          Pár slov o abstraktním a realistickém sochařství. Vývoji řezbářství v dějinách společnosti. Od antiky po  současnost.

4, Něco z anatomie:           Základní anatomické pravidla a poměry tělesných délek. Proměnné délky v průběh vývoje lidské postavy . Důležitost muskulatury pro vnější tvar pod  povrchem postavy.  Práce s anatomickými modely. 

5, Zásady návrhu sochy:                   Na co brát zřetel při návrhu  sochy.  Přídavek na výchozím  materiálu oproti skutečné soše.  Jak eliminovat pnutí a praskání.  Práce se suchým a mokrým dřevem.  Eliminace prasklin na významově důležitých  částech sochy. Rozkreslení základního tvaru na kruhovém a hranatém materiálu.  Přenášení modelu na vlastní sochu. Zvětšování a zmenšování  sochy.  Třetinový  až desetinový model.

6,  Přenášení pohledů na dřevný kvádr:     Volba vhodného umístění a zakreslení na dřevo - Frontální  (čelní) pohled a profilový pohled. Kružidla a přenášení velikosti. Zmenšování, nebo zvětšování oproti  předloze atd.

7, Práce s elektrickou pilou:     Odřezání  přebytečného materiálu řetězovou, nebo čepovací pilou. Podle dohody odřeže lektor nebo účastník kurzu.

8, Základní  tvar postavy:     Každý postup bude nejprve předveden lektorem.  Budeme postupovat z jedné strany a postupně  kvádr dřeva otáčet o 90° a opět řezat  vhodný   tvar.  Zopakování všech forem řezání dlátem.  Řez rovný, houpavý, do úvrati, rotační, kývavý, opačný atd.  Pozvolně přecházíme k jemnějším detailům postavy.  Možnost konfrontace s hotovou soškou.

9, Kresebný detail:     Po vytvoření základního tvaru postavy pracujeme na detailní kresbě. Zaměříme se na detaily a anatomické proporce postavy. Postupně přecházíme k jemnějšímu detailu prsty na rukou a podobně.

10 , Dřevořezba hlavy a obličeje:    

Lektor předvede vyřezání hrubého tvaru hlavy bez detailů pouze tvar. Až mají všichni hotovo přecházíme na další fázi a posléze detaily. Osová linie a poměry vzdáleností a tvarů. Začínáme okem, následuje ukázka  nos a ústa. Po vytvoření těchto detailů následuje dokončení celé hlavy. Hlavu končíme dřevořezbou vlasů. Tato poslední fáze zabere přibližně  jeden čtyřhodinový blok.

11,  Závěrečné zhotovení drapérie:   V tomto tématu se budeme věnovat  zhotovení oděvu i s jeho záhyby a vlněním šatů.  Předvedeme si klasickou antickou drapérii ve srovnání s pozdější drapérií gotickou nebo barokní.

12,  Závěrečná povrchová úprava a adjustace:

a,       Broušení detailu - ruční a strojní.   

b,          Závěreční povrchová úprava - moření a polychromie. Mořidla s pozitivním efektem. Kdy požít oleje, kdy vosky. Prostředky zvýrazňující nebo potlačující kresbu a vady dřeva (zamodrání).   Pigmentované vosky a celková adjustace hotového díla.

Tato fáze bývá většinou  u dvojdenního kurzu vysvětlena pouze teoreticky pro nedostatek času.       

Každý účastník si odveze svoji víceméně hotovou sošku. 

Výsledek práce druhý den. Ještě nás čeká drapérie a detaily.          Kurz řezbářství - broušení