R2  -  Základy řezbářství 2 - RELIÉF 
Termín:         viz. rozpis kurzů řezbářství

Téma kurzu:         Rozšíření základních informací a řezbářských dovedností  na basreliéfu

Cíl kurzu:           V prvním kurzu R1 byla témata orientována k práci s dláty a nožíky jejich broušení a základní druhy řezů.  Nyní se zaměříme na informace o dřevě jeho vlastnosti a vady.   Zopakujeme základní druhy řezbářských řezů z R1 a přidáme další složitější. Témata  o atelieru, osvětlení broušení, lepení a opravy vad, adjustace, přechodové broušení.   Práce na reliéfu a písmu.Místo konání:          Atelier Eschler v Dolanech u Olomouce  za areálem zemědělského družstva cca 2 - 3 km od okraje Olomouce směrem na Šternberk.    GPS: 49°39'18.201"N |   17°19'21.96"E     VÍCE ZDE:

Vhodné pro:           absolventy R1 základy řezbářství a mírně pokročilé. Předpokládaná dovednost  základní práce s dláty a jejich broušení.
 
Maximální počet:         10 účastníků

Lektoři kurzu jsou:      Mgr. Petr Eschler   https://petr-eschler.webnode.cz/  nebo
                                  Romana Krestýnová  https://www.drevorezby.com/

Délka kurzu:     
Dva dny:         Kurz začíná v sobotu v 9 hodin a končí v neděli v17 hodin.  Celkem 18 vyučovacích hodin 1/3teorie + 2/3 praxe. Každý blok začíná teorií, na kterou navazuje praktická činnost.  Teorie  je postupně rozložena do celého kurzu.  

Program  kurzu:          Celý kurz je rozdělen na několik samostatných bloků:

1,    Pravidla bezpečnosti:
Použití ochranných pomůcek -  neprůřezné rukavice, tepenní chrániče atd. Jak držet dláto a kdy je nebezpečné. Způsoby bezpečného upevňování materiálu.

2,    Dějiny řezbářství - reliéf:
Trošku historie na úvod a vývoj řezbářství s rozvojem člověka a architektury jeho sídel.  Vzestupy i pády uměleckých řemesel. Doba neolitu, lidové řezbářství, antika, gotika, (Světelský oltář), baroko, rokoko až po současnost.

3,     O dřevě jeho skladování:

Předvedení základních druhů dřevin, jejich vlastnosti a upotřebitelnost  pro řezbářství.  Skladování a ošetřování dřeva. Dlouhodobé a krátkodobé skladování. Eliminace prasklin,  práce s mokrým a suchým dřevem.

4,     Příprava  podkladu pro reliéf:
Druhy dřevin a jejich použitelnost pro reliéf. Dřevo vhodné pro vnější umístění  a dřevo pro interiér. Lepení bloku spárovky pro reliéfy. Vlastnosti dřeva - sesychání, borcení, trhliny, atd. ..  Pomůcky pro lepení podkladu pro reliéf. Lepidla D2, D3, D4.  Lepení pomocí ztužidel, knechtů, hoblice, lana atd.

5,    Řezbářské nástroje:
Zopakování základních technik řezání s dláty a přidání technik nových. 

Řezbářské nožíky vhodné pro reliéf - rovné,  oblé, podkosené. Jak si vybrat správná nůž.
Řezbářská dláta vhodné pro reliéf - dlátka pro reliéfy a dláta univerzální. Udržování jejich ostří.
Základní sadu dlát a některé další  je možno zakoupit přímo na řezbářském kurzu v našem obchůdku.

6,     Průběh kurzu:
Celý kurz je rozdělen na dopolední a odpolední bloky. Každý blok je věnován určité etapě prpracovního postupu, nebo další technice. Vždy začínáme základní, úvodní informací s praktickou ukázkou. Následuje práce na reliéfu. Podle potřeby je každý postup rozdělen ještě na další fáze.

8,    Témata kurzu :
a,    Dřevořezba pomocí nožíku - nožový reliéf varianty a použití.
b,    Dřevořezba písma - písmo negativní, pozitivní, psací, patkové, limitující velikost,  autorský podpis nebo  autorský symbol  nahrazující podpis.
c,    Roviny dřevořezby -  v prvním a druhém  plánu.
d,    Základy  kompozice - co má byt zvýrazněno, poměry vzdáleností.
e,    Vlastní reliéf  - Návrh reliéfu a jeho překreslení. úskalí  reliéfu.

9,    Praktický nácvik řezbářství:
Kromě základních řezů, které byly vyučovány v základech řezbářství  R1 budou ještě předvedeny další způsoby řezby, které se většinou v R1 nedělají.
Tyto techniky budou napřed předvedeny a potom si je každý vyzkouší samostatně na vzorku materiálu. Následuje praktické užití.
V  první části si vyzkoušíme různé druhy řezby písma a potom přejdeme k dřevořezbě vlastního reliéfu.

10,    Způsoby broušení:

Broušení ruční a strojní. Jaké brusné pomůcky a kdy je použít. Zhotovení speciálních brusných nástrojů a pomůcek.

11,    Závěrečná povrchová úprava a adjustace:

Závěreční povrchová úprava - moření a polychromie. Mořidla s pozitivním efektem. Kdy požít oleje a kdy vosky. Prostředky zvýrazňující nebo potlačující kresbu a vady dřeva (zamodrání).   Pigmentované vosky a celková adjustace hotového díla.

Každý účastník si odveze hotové, nebo víceméně hotové dílo.