Řezbářský kurz R4 -  mužská figurální socha

Termín:                     viz. ROZPIS KURZŮ ŘEZBÁŘSTVÍ

Téma kurzu:        Volná replika gotické sochy muže.  Výška cca 45 cm.  Něco můžete vidět na fotografiích.                                      

 Cíl kurzu:            Dřevořezba sochy  v  3D proporcích.  Zhotovení sochy muže podle gotické předlohy z poloviny 14. století. Základní téma bude společně dané, ale každý je pojme podle své vlastní tvořivosti.


Místo konání:          Atelier Eschler v Dolanech u Olomouce  za areálem Hanácké  zemědělské a.s.  Cca 2 - 3 km od okraje Olomouce směrem na Šternberk.   GPS: 49°39'18.201"N |   17°19'21.96"E


Vhodné pro:          absolventy R1, R2, R3, R5,   nebo  mírně pokročilé a středně pokročilé. Absolvování těchto kurzů není podmínkou. Předpokládaná dovednost základní práce s dláty a jejich broušení atd. Nevhodné pro úplné začátečníky.
Kurz je obtížnější z hlediska zvládnutí prostorového vnímaní, proto je pomoc lektora důležitá.
 
Maximální počet:         10 účastníků


Lektoři kurzu:  Mgr. Petr Eschler   https://petr-eschler.webnode.cz/  nebo
                                  Romana Krestýnová  https://www.drevorezby.com/

Délka kurzu:     
Dva dny:           Kurz začíná v sobotu v 9 hodin a končí v neděli v 17 hodin odpoledne. Celkem 18 vyučovacích hodin 1/3 teorie + 2/3 praxe. Každý blok začíná teorií, na kterou navazuje praktická činnost. Teorie  je postupně rozložena do celého kurzu.  

Tři dny:               Kurz začíná v pátek v 15 hodin  do 19,30 hodin a končí v neděli v 17 hodin. Celkem 24 vyučovacích hodin 1/3 teorie + 2/3 praxe. Každý blok začíná teorií, na kterou navazuje praktická činnost. Teorie  je postupně rozložena do celého kurzu.

Náplň kurzu:          Celý kurz je rozdělen na několik samostatných bloků:

Dřeviny v řezbářství:
Druhy dřevin a jejich použitelnost pro sochu. Dřevo pro zahradní plastiku a dřevo pro interiér. Výběr vhodného materiálu pro sochu.  Nejčastější problémy s roztržením sochy vlivem sesychání. Otevření sochy zadní nebo spodní.  Jak zabránit praskání významových celků (tváře).  

Řezbářské nástroje:
Předpokládá se, že účastníci kurzu budou mít již některá základní dláta a zkušenosti s jejich používáním. Ostatní dláta budou na kurzu k dispozici dle konkrétního požadavku.
Některá dláta  je možno zakoupit přímo na řezbářském kurzu v našem obchůdku.

Průběh kurzu:    Celý kurz je rozdělen na dopolední a odpolední bloky.
1, Úvodní seznámení:   s účastníky kurzu a programem kurzu.

2, Pravidla bezpečnosti:
použití ochranných pomůcek -  neprůřezné rukavice, tepenní chrániče atd. Jak držet dláto a kdy je nebezpečné. Způsoby bezpečného upevňování materiálu. Parkování v areálu, kouření  před objektem, zacházení s el. spotřebiči. Lékárna v dílně a první pomoc.

3, Trochu  z historie.  Budeme vycházet z gotické  fotografické předlohy a současně z již hotové sošky podle této předlohy.  Gotický sochařský kánon (esovitě prohnutá postava, zvětšená hlava v poměru k postavě s mírným předklonem). Něco teorie z anatomie - poměru hlavy k postavě a pažím atd. 

4, Figura:
Vlastní řezbářská práce je rozdělena do několika etap. Každá část je věnována určité části práce nebo další technice. Vždy začínáme základní úvodní informací s praktickou ukázkou. Následuje práce na reliéfu. Podle potřeby je každý postup rozdělen ještě na další fáze.

a,  Přenášení pohledů na dřevěný kvádr: Volba vhodného umístění a zakreslení na dřevo - frontální  (čelní) pohled a profilový pohled.  Použití kružidla a přenášení velikosti. Zmenšování, nebo zvětšování oproti  předloze atd. Eliminace vad dřeva.

b, Práce s řetězovou pilou. Odřezání  přebytečného materiálu řetězovou, nebo čepovací pilou. (dle dohody odřeže lektor nebo účastník kurzu sám.)

c, Základní  tvar postavy. Každý postup bude nejprve předveden lektorem.  Budeme postupovat  z jedné strany a postupně  kvádr dřeva otáčet o 90° a opět řezat  správný  tvar.  Zopakování všech forem řezání dlátem. Pozvolně přecházíme k jemnějším detailům postavy.  Možnost porovnávání a proměřování  s hotovou soškou.

d, Kresebný detail. Po vytvoření základního tvaru postavy pracujeme na jednotlivých atributech. Zaměříme se na šerpu  i s volutou. Další detaily jako kniha, hrozen, prsty na rukou a podobně.

e, Dřevořezba hlavy a obličeje. Lektor předvede vyřezání hrubého tvaru hlavy bez detailů (pouze tvar pomeranče s výstupkem pro nos). Až mají všichni hotovo přecházíme na další fázi a posléze detaily. Osová linie a poměry vzdáleností a tvarů. Začínáme okem, následuje ukázka  nos a ústa a dokončení celé hlavy. Hlavu končíme dřevořezbou vlasů a vousů. Tato fáze dřevořezby obličeje zabere téměř jeden půldenní blok.  

5, Závěrečná povrchová úprava a adjustace:
Broušení detailu - ruční a strojní.
Závěrečná povrchová úprava - moření a polychromie. Mořidla s pozitivním efektem. Kdy použít oleje, kdy vosky. Prostředky zvýrazňující nebo potlačující kresbu a vady dřeva (zamodrání).   Pigmentované vosky a celková adjustace hotového díla.
Tato fáze bude pro nedostatek času vysvětlena pouze teoreticky u dvoudenního kurzu.

Každý účastník si odveze svoji víceméně hotovou sošku. 

První obrázek - foto předloha Sv. Bartoloměj 1. čtvrtina 14. století

  
Druhý obrázek - Po prvmím dni 

Třetí obrázek - před koncem kurzu - Sv. Urban 1. čtvrtina 21. století. Dvojdenní kurz nám bohužel neumožnil dílo dokončit celé.