Ceny kurzů

Kurzy Ceny
Základní cena kurzu
1. a 2. kurzu - základní  cena  platba předem

2490
Pro absolventy 2 kurzů
cena 3. až 7. -  uplatněna sleva 200 Kč  platba předem

2290
Student,  ZTP, ZTP/P, Invalidní důchodce, 
nutno doložit,  sleva  290 nebo 90 Kč  platba předem

2200
Skupinová sleva
Více než dvě osoby,  sleva 290 Kč  platba předem

2200
Individuální kurz na míru.
Cena za jeden den - výuka v Ateliéru Eschler.

paušální režijní taxa / den
každý účastník / den


1000
1500
Řezbářská škola
celkem 7 kurzů, (R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7) 
sleva  2430,00 *)
14000

*) Řezbářskou školu je nutno uhradit celou částku najednou již po přihlášení, nebo po prvním kurzu. Sleva se bude  vztahovat zpětně i na kurzy již absolvované.
Storno:  Pokud ke stornování kurzů dojde do 8 dnů před kurzem, jsou storno poplatky 10 % ceny kurzu.  7. - 0  dnů před kurzem  již není možno obsadit kurz jinou osobou a proto jsou storno poplatky 100% ceny kurzu. Akceptujeme pouze náhlé zdravotní omezení, správním řízení a podobně. Je nutno doložit kopií dokladu o této události.

Pokud bude platba kurzovného až v průběhu kurzu, bude základní cena navýšena o 300 Kč.