Ceny kurzů

Kurzy Ceny
Základní cena kurzu
1. a 2. kurzu - základní  cena / platba předem

2490
Pro absolventy 2 kurzů
cena 3. až 7. -  uplatněna sleva 200 Kč / platba předem

2290
Student,  ZTP, ZTP/P, Invalidní důchodce, 
nutno doložit,  sleva  300 nebo 100 Kč / platba předem

2190
Skupinová sleva
Více než dvě osoby,  sleva 300 Kč / platba předem

2190
Individuální kurz na míru.
Cena za jeden den - výuka v Ateliéru Eschler.

paušální režijní taxa / den
každý účastník / den


1000
1500
Opakování již absolvovaného kurzu 1200
Řezbářská škola
celkem 7 kurzů, (R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7)
13930

*) Řezbářskou školu je nutno uhradit celou částku najednou již po přihlášení, nebo po prvním kurzu. Sleva se bude  vztahovat zpětně i na kurzy již absolvované.
Storno:  Pokud ke stornování kurzů dojde do 15 dnů před kurzem, jsou storno poplatky 10 % ceny kurzu (administrativní náklady).  7. - 0  dnů před kurzem  již není možno obsadit kurz jinou osobou a proto jsou storno poplatky 100% ceny kurzu. Akceptujeme odůvodněné zdravotní a osobní omezení problémy. Nutno doložit kopií dokladu o této události.

Pokud bude platba kurzovného až v průběhu samotného kurzu, budou zde uvedené ceny, navýšeny o 200 Kč. Při uhrazení rezervační zálohy bude doplatek kurzovného v původní výši bez navýšení.